Savska cesta 41, Zagreb
kadus@kadus.hr
+385 99 5120 488

Privremeno zapošljavanjeRadnik je u radnom odnosu u Agenciji za privremeno zapošljavanje, ustupljen je korisniku (poduzeću) za rad na privremenim poslovima a korisnik na kraju mjeseca Agenciji dostavlja evidenciju radnih sati radnika.
Agencija vodi kadrovsku administraciju, obračun plaća radnika i ostalu zakonski definiranu dokumentaciju vezano uz radnika. Radnik može biti ustupljen kod korisnika na istim poslovima do tri godine.


Privremeno zapošljavanje definirano je Zakonom o radu (N.N. 149/09 , 61/11 , 82/12 , 93/14) i odnosi se na zapošljavanje koje omogućuje tvrtkama korištenje usluga radne snage bez direktnog zapošljavanja u vlastitom poduzeću.

Ovaj oblik zapošljavanja već je dvadeset godina učestali oblik i mogućnost u Europi i svijetu i poznat je pod nazivom "personal leasing"

Privremeno zapošljavanje, trostrani je odnos Agencije za zapošljavanje, Radnika i Korisnika, u kojem agencija s radnikom sklapa ugovor o radu i formalnom smislu je radniku poslodavac, a sa korisnikom (tvrtkom Klijentom) sklapa Sporazum o ustupanju.

RADNIK je u radnom odnosu u Agenciji, a ustupljen je u tvrtku Korisnika na određeno vrijeme.

KORISNIK (tvrtka kojem Agencija upućuje radnika i dodjeljuje mu radne zadatke) može agencijskog radnika koristiti do tri godine te mogućnost preuzimanja radnika nakon isteka ugovora o ustupanju.

Agencijski radnik je brzo i kvalitetno rješenje za ona poduzeća koja imaju periodičnu potrebu za radnom snagom ili za poduzeća koja žele uštedjeti na financijskim, kadrovskim i vremenskim troškovima koje izuskuje selekcijski postupak i proces zapošljavanja radnika.


Što radi agencija?

 • obračun plaće
 • prijave i odjave radnika
 • izdavanje potvrda i ovjera dokumenata o zapošljavanju
 • porezne i matične evidencije radnika
 • arhiviranje i čuvanje kadrovske dokumentacije
 • usklađenje sa Zakonom o radu i praćenje izmjena i dopuna zakona u skladu sa kolektivnim ugovorima i pravilnicima
 • pravno savjetovanje iz područja Zakona o radu te upoznavanje sa pravima i obvezama radnika

Što radi Korisnik?

 • Planira radno vrijeme radnika.
 • Dostavlj evidenciju radnih sati radnika.
 • Brine o sigurnost i zaštitu zdravlja na radu i posebno zaštiti određenih grupa radnika.
 • Planira i nadzire posao radnika.
 • Planira godišnje odmore radnika na osnovu potreba organizacije.

 

Prednosti privremenog zapošljavanja


Kako je radnik samo ustupljen vašem poduzeću a stvarno je u radnom odnosu u Kadusu, kompletnu kadrovsku administraciju za njega vodimo mi u agenciji.


kadus.hr je specijalizirani portal za pružanje online usluge mjerenja u organizacijama. Ovdje su navedena samo neka od mjerenja koje organizacije mogu provoditi.


Uz naše gotovo rješenje razvijamo po potrebi za korisnika posebna rješenja za izvještavanja i testiranja te prikupljanja i obrade podataka. Radnici ispunjavaju upitnike na našim serverima čime je zagarantirana potpuna anonimnost ispitanika.

kadrovi
kadrovi


kadrovi
kadrovi