logo O NAMA POSLODAVCI RADNICI ZOR KONTAKT GDPR 99 5120 488

Posredovanje u zapošljavanju
Zakon o strancima – Članak 101. Iznimka od provedbe testa tržišta radaPotraga i odabir radnika posredstvom agencije za zapošljavalje učinkovit je pristup u upravljanju ljudskim potencijalima.
Objektivne metode procjene, popularni mjerni instrumenti izvrsnih metrijskih karakteristika, smanjena administracija kandidata, čuvanje imagea Vaše tvrtke (slanje odbijenica i zahvala za sudjelovanje u natječaju), odlični regrutacijski izvori radne snage, opsežna i jasno pisana procjena kandidata, profesionalnost, diskrecija i pouzdanost mogu biti Vaši razlozi za odabir ovog pristupa zapošljavanju i odabir našeg profesionalnog pristupa!

Na kraju....vi birate! Imate mogućnost sudjelovanja na intervjuu s najboljim kandidatima i dovoljno vremena za konačni odabir najboljeg među najboljima!

Start-cut usluga odnosi se na uslugu prema Klijentima koji klasičan tijek posredovanja mogu započeti i prekinuti na bilo kojem navedenom koraku.


KLASIČAN TIJEK POSREDOVANJA U ZAPOŠLJAVANJUškare


 posredovanje u
zapošljavanju

privremeno
zapošljavanje

mjerenje
organizacijske
klime

edukacija i
savjetovanjekadus.hr je specijalizirani portal za pružanje online usluge mjerenja u organizacijama. Ovdje su navedena samo neka od mjerenja koje organizacije mogu provodiditi.


Uz naše gotovo rješenje razvijamo po potrebi za korisnika posebna rješenja za izvještavanja i testiranja te prikupljanja i obrade podataka. Radnici ispunjavaju upitnike na našim serverima čime je zagarantirana potpuna anonimnost ispitanika.

kadrovi
kadrovi


kadrovi
kadrovi