Savska cesta 41, Zagreb
kadus@kadus.hr
+385 99 5120 488
Pristup analizi posla

Pristup analizi posla

Kako se vrši podjela analize posla


Mogući pristupi analizi posla dijele se na:

 • Opažanje
 • Intervju
 • Strukturirane metode – upitnici
 • Korištenje postojećih opisa poslova

 

Opažanje omogućava dobro uvježbanom stručnjaku da iz prve ruke prikupi podatke o zahtjevima radnog mjesta i posla,da osjeti radnu okolinu, upozna alate i opremu, odnose među radnicima i kompleksnost posla.

Ipak, opažanje je kao metoda primjenjivo samo kod:

 1. Zanimanja koja uključuju fizičku aktivnost radnika
 2. Zanimanja u kojima su radni zadaci relativno kratki

 

 

Intervju je metoda analize posla kojom se prikupljaju informacije od samih radnika ali, i od onih osoba s kojima je konkretni radnik u interakciji tijekom obavljanja svog posla (rukovoditelji, podređeni i drugi radnici). Pitanja u intervjuu odnose se na opise radnih aktivnosti, zadataka i obaveza koje je na konkretnom poslu potrebno izvršavati. Prije provođenja intervjua stručnjak se treba dobro informirati o osobinama posla iz drugih izvora (opisi poslova, promatranje…). U usporedbi s opažanjem, intervju kao metoda ima svoje prednosti i mane:

 • Glavna prednost: radnik može navesti neke elementa koji nisu lako uočljivi
 • Glavni nedostatak: radnik može ne spomenuti neke vrlo važne elementa posla
 •  

Intervju može biti strukturirani i nestrukturirani, a ishod intervjua treba pružiti detaljnije informacije o elementima posla i pružiti mogućnost radniku da opiše posao iz svoje perspektive. Intervju omogućuje uvid u afektivno doživljavanje posla od strane radnika.

 

 • Nedostaci intervjua u analizi posla:
  • Daljnje strukturiranje podataka je teško
  • Subjektivnost (ispitivač i radnik)
  • Naglašavanje nekih, a zanemarivanje drugih elemenata

 

 

Strukturirane metode analize posla obuhvaćaju dva pristupa :

 • Metode orijentirane na posao
  • Pokušavaju utvrditi što radnik radi
  • Pružaju vrlo specifične opise radnih zadataka (ponekad to postaje pretjeraano specifično)
 • Metode orijentirane na radnika:
  • Pokušavaju utvrditi koje osobine treba imati radnika kako bi uspješno obavio posao
  • Mjere široki spektar ponašanja koji je prisutan u radnim aktivnostima
  • Kao rezultat pružaju opis općih faceta promatranog posla
 • Hibridne metode:
  • Kombiniraju elemente ova dva pristupa

 

 

Neke od najčešće korištenih metoda:

 • Metode orijentirane na posao
  • Analiza radnih zadataka
  • Funkcionalna analiza posla
 • Metode orijentirane na radnika
  • Analiza kritičnih događaja
  • Analiza elemenata posla
  • Position Analysis Questionnaire
  • Common Metric System

01.02.2023.

Kontakt

Savska cesta 41, Zagreb

kadus@kadus.hr

+385 99 51200488

Prijava u bazu
Radno vrijeme

Radimo od ponedjeljka do petka od 10 do 17 sati i tada nas možete kontaktirati ili posjetiti.

Društvene mreže

Vitomir Šimić, direktor

|

IBAN: HR1123600001102414775

|

Temeljni kapital 20.000

|

OIB: 24260602705

© Kadus.hr. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex